دست‌آورد جدید در پزشکی

طبق آخرین بررسی های دانشمندان، انسان ها پس از سرماخوردگی و یا آنفلوآنزا با توجه به تفکر نادرستی که دارند شروع به خود درمانی کرده که بخش کثیری از این اشخاص در نهایت دچار بیماری های حادتر شده و ...