مطالعه بیشتر، بیماری کمتر

همانطور که محققان با مطالعه و تحقیقات توانسته‌اند بسیاری از بیماری ها را درمان کنند، قطعاً شما هم می‌توانید با مطالعه کتاب هایی که دانشمندان ارائه داده‌اند و روش هایی از درمان و پیشگیری را ارائه داده‌اند جلوی بیماری ها را بگیرید و یا با بیمای های سخت مبارزه کنید. همانطور که امروزه دیگر کسی برای درمان فلج اطفال به جادو و سحر روی نمی‌آورد یا دعا نمی‌کند، با توجه به پیشرفت علم و دانش عموم مردم، در آینده مردم از هیچ بیماری خاص و معمولی‌ای هراس نخواهند داشت.