مقالات آلفاطب

.
.
.

با مرکز خدمات پزشکی آلفاطب به روز باشید

درباره آلفاطب

رعایت نظافت محیط بیمار ( بخش دوم )

رعایت نظافت محیط بیمار ( بخش دوم )
شما به عنوان یک انترن تازه کار یا یک پرستار خبره می‌بایست در نظر داشته باشید که بیمار شما به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی قدرت تصمیم گیری یا فن بیان خود را از دست داده و نمی‌تواند درمورد چیزهای کوچک تصمیم بگیرد. این وظیفه شماست که محیط را به بهترین حالت ممکن ...
ادامه مطلب

رعایت نظافت محیط بیمار

رعایت نظافت محیط بیمار
شما به عنوان یک انترن تازه کار یا یک پرستار خبره می‌بایست در نظر داشته باشید که بیمار شما به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی قدرت تصمیم گیری یا فن بیان خود را از دست داده و نمی‌تواند درمورد چیزهای کوچک تصمیم بگیرد. این وظیفه شماست که محیط را به بهترین حالت ممکن ...
ادامه مطلب