سوالی دارید؟

021-22371371

رعایت نظافت محیط بیمار

شما به عنوان یک انترن تازه کار یا یک پرستار خبره می‌بایست در نظر داشته باشید که بیمار شما به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی قدرت تصمیم گیری یا فن بیان خود را از دست داده و نمی‌تواند درمورد چیزهای کوچک تصمیم بگیرد. این وظیفه شماست که محیط را به بهترین حالت ممکن ...