پیشرفت روزافزون علم

اخیراً دانشمندان ترکیبی را یافته‌اند که به انسان کمک می‌کند تا بدون مصرف داروهای ضد افسردگی و یا آرامبخش های قوی، بتوانید به راحتی خواب خود را کنترل کند و بدون مشکل و دردسر به خوابی آرام فرو رود.

این دارو که در روز 15 دی ماه 1398 در کشورز سوئد تولید شد، مشابه با هیچ دارویی نمی‌باشد و هیچ عوارضی را نیز به دنبال نخواهد داشت. همچنین با توجه به ویژگی ها و کمیاب بودن این دارو باید در نظر بگیرید که هنگام ورود این دارو در بازار قیمتی بالای 150دلار را خواهد داشت.